Przedsiębiorca też może skorzystać z MdM-u!

Przedsiębiorca-też-może-skorzystać-z-MdM-u!

Kredyt hipoteczny jest jednym z trudniejszym do uzyskania finansowań. Pomimo wielu ułatwień dla młodych kredytobiorców, np. działania programu MdM i obowiązywania niskich stóp procentowych, otrzymanie kredytu na mieszkanie nie jest proste. Czy właściciel firmy też może skorzystać z dopłaty MdM?

Według banku idealnymi kandydatami na kredytobiorców są małżonkowie zatrudnieni w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Stabilne dochody zwiększają zdolność kredytową, a także zmniejszają ryzyko problemów ze spłatą kredytu w przyszłości. Nie bez znaczenia jest tu wiek potencjalnego kredytobiorcy. Najlepiej widziane są osoby w wieku 30-40 lat. Młodsi, około 20-25 lat, mają trudniej.

Kto łatwiej otrzyma kredyt?

Banki, weryfikując zdolność kredytową, dużą wagę przywiązują do formy zatrudnienia klienta. Oczywiście najlepiej widziani są kredytobiorcy z umową o pracę, więcej wymagań kredytodawcy stawiają zatrudnionym na umowę o dzieło, zlecenie lub prowadzącym własną działalność gospodarczą.

W przypadku umów zlecenia czy o dzieło banki stosują tzw. ustawowe koszty uzyskania przychodu, więc uzyskany w ten sposób dochód netto będzie mniejszy. Dodatkowo niektórzy kredytodawcy stosują przeliczniki, np. z kwoty, która kredytobiorca otrzymuje, bank do analizy, jako dochód netto, akceptuje tylko 80–90% tego, co na rękę otrzymuje miesięcznie wnioskodawca. Przy umowach zlecenie czy o dzieło duże znaczenie ma także regularność podpisywanych umów.

Kredyt a działalność gospodarcza

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma szanse na kredyt hipoteczny z MdM, jeśli spełni warunki programu rządowego, m.in. jest w wieku do 35 lat i otrzyma pozytywną decyzję kredytową z banku. Każda instytucja finansowa ma swoje kryteria co do form i stażu prowadzonej przez klienta działalności. Najczęściej minimalny wymagany okres działania firmy to 6-24 miesiące. Zdarza się jednak, że bank potraktuje właściciela firmy indywidualnie i udzieli kredytu nawet po trzech miesiącach prowadzenia działalności. Starając się o kredyt hipoteczny, przedsiębiorca musi przedstawić szereg dokumentów, m.in. dokumenty rejestrowe – numer NIP, REGON, wpis do ewidencji gospodarczej oraz dokumenty dochodowe, np. książkę przychodów i rozchodów, PIT itd. Często bank wymaga także wyciągów z kont bankowych oraz zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami w urzędzie skarbowym.

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy zależy także od rodzaju prowadzonej działalności. Zdecydowanie łatwiej jest otrzymać kredyt hipoteczny prawnikom czy lekarzom niż sklepikarzom czy budowlańcom.

Spis dokumentów do kredytu MdM na mieszkanie z rynku wtórnego

Spis-dokumentów-do-kredytu-MdM-na-mieszkanie-z-rynku-wtórnego

Od 1 września ubiegłego roku w ramach programu Mieszkanie dla Młodych można uzyskać dofinansowanie na zakup nieruchomości z drugiej ręki. Sprawdź, co znajduje się w spisie dokumentów niezbędnych do kredytu MdM na zakup mieszkania z rynku wtórnego.

Niestety w przypadku kredytów hipotecznych na ogół jesteśmy zmuszeni przebrnąć przez wyjątkowo długi szereg czasochłonnych i skomplikowanych formalności. Mnogość obowiązków i procedur pojawia się już na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – wtedy musimy bowiem skompletować wszystkie wymagane przez bank dokumenty.

Odpis księgi wieczystej nieruchomości

Pierwszym dokumentem, który należy przedstawić w banku, jest oryginał odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości (ważny przez 3 miesiące). Jeśli nie wyodrębniono KW dla spółdzielczego własnościowego prawa do danej nieruchomości, bank będzie wymagał w takiej sytuacji:

  • oryginału zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej, w którym wskazano osoby posiadające prawo własnościowe do lokalu/domu,
  • oryginału odpisu księgi wieczystej nieruchomości, wskazujący właściciela gruntu lub potwierdzający wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz spółdzielni.

Umowa przedwstępna

Bank będzie domagał się również okazania oryginału umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości. Dokumentem tym może być np. umowa na podstawie Kodeksu Cywilnego, akt notarialny lub protokół rokowań.

Wycena nieruchomości

Kolejną kwestia, o jaką należy zadbać, jest operat szacunkowy, czyli innymi słowy – przeprowadzana przez rzeczoznawcę majątkowego wycena nieruchomości. Inną, równoważną formą potwierdzenia wartości danego domu lub mieszkania, jest informacja bankowa o nieruchomości (opiera się ona na ocenie wartości nieruchomości wykonywanej przez firmę współpracującą z bankiem).

Co w przypadku zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką?

Jeśli nieruchomość będąca przedmiotem transakcji jest już obciążona hipoteką na rzecz innego kredytodawcy, należy liczyć się z koniecznością przedstawienia oryginału zaświadczenia o wysokości zadłużenia pozostałego do spłaty, a także opinii dotyczącej tego, czy dotychczasowe raty były regulowane w terminie.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Kompletując niezbędne dokumenty, należy także pamiętać o tych, które dotyczą bezpośrednio wnioskodawcy ubiegającego się o kredyt (m.in dokument tożsamości i zaświadczenie o zarobkach). W praktyce zestaw wymaganych dokumentów może się jednak nieco różnić w zależności od banku, dlatego też przed skorzystaniem z oferty kredytowej danej instytucji, warto dokładnie zapoznać się ze stawianymi przez niego wymaganiami proceduralnymi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości – zapytać o nie konsultanta lub pracownika banku.

Jak działa gotówkomat?

Jak-działa-gotówkomat?

Na Śląsku stanęły samoobsługowe urządzenia, które wyglądem przypominają bankomaty, jednak ich rolą jest wypłata gotówki lub udzielenie pożyczki. W jaki sposób funkcjonują gotówkomaty?

Stacjonarne urządzenia do wypłaty gotówki pojawiły się w niektórych polskich miastach już w roku 2015. Rozwiązanie to zyskało popularność i zostało wyróżnione na Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. Gotówkomaty nie wymagają korzystania z Internetu, ani posiadania konta w banku, a jednocześnie dają konsumentowi dostęp do wielu usług finansowych.

Możliwości gotówkomatu

Obecnie w gotówkomacie klient ma możliwość zaciągnięcia pożyczki na dowód, niedługo do usług tego urządzenia ma być wprowadzona także pożyczka ratalna. Firma obsługująca gotówkomaty planuje także w najbliższym czasie wprowadzenia do urządzenia usługi umożliwiającej uzyskanie konsolidacji, czyli połączenia kilku kredytów w jeden, co klientom pozwoli obniżyć ratę zobowiązania.

Weryfikacja klienta

Gotówkomat zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji poprzez system podwójnej weryfikacji klienta. Jest ona dokonywana przez maszynę, a także przez pracownika firmy, z której usług korzystamy. Podczas dokonywania transakcji w gotówkomacie, klient jest podobnie sprawdzany, jak w banku podczas wnioskowania o kredyt, jedyną różnicę stanowi fakt, iż nie musi on odpowiadać na pytania konsultanta.

Jak zaciągnąć pożyczkę w gotówkomacie?

W celu skorzystania z pożyczki za pomocą gotówkomatu, potrzebny jest dowód osobisty. Jednak cały proces weryfikacji klienta jest dokonywany przez pracownika firmy oferującej usługę. Najpierw osoba chcąca skorzystać z tego rodzaju pożyczki jest identyfikowana po numerze PESEL, następnie jej dane są sprawdzane w Biurze Informacji Kredytowej, bazie dłużników KRD BIG.

Weryfikacja zdjęciem

Podczas weryfikacji klienta przez urządzenie gotówkomatu, za pomocą serii zaawansowanych technologicznie skanów sprawdzana jest autentyczność i stan dowodu osobistego przez daną osobę. Dodatkowego porównania dokonuje konsultant sprawdzając fotografię klienta zrobioną przez urządzenie z tą widniejącą w dokumencie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności dowodu osobistego, transakcja zostaje wstrzymana. Dla bezpieczeństwa i pewności danych osoby korzystającej z gotówkomatu zdjęcie wykonywane przez urządzenie musi być wykonane:

  • na wprost,
  • bez czapki,
  • bez okularów przeciwsłonecznych.

Potwierdzenie wykonania usługi

Klient biorący pożyczkę za pomocą gotówkomatu, otrzymuje dwukrotnie podczas transakcji wydruk z potwierdzeniem warunków i kosztu zobowiązania. Dodatkowo osoba korzystająca z urządzenia otrzyma e-mailem lub pocztą umowę zawartą z firmą pożyczkową. W razie jakichkolwiek wątpliwości, klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy pożyczki w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Wszystko o programie kredytowym rodzina na swoim oraz inne przydatne informacje na temat kredytów mieszkaniowych i hipotecznych