Przedsiębiorca też może skorzystać z MdM-u!

Przedsiębiorca-też-może-skorzystać-z-MdM-u!

Kredyt hipoteczny jest jednym z trudniejszym do uzyskania finansowań. Pomimo wielu ułatwień dla młodych kredytobiorców, np. działania programu MdM i obowiązywania niskich stóp procentowych, otrzymanie kredytu na mieszkanie nie jest proste. Czy właściciel firmy też może skorzystać z dopłaty MdM?

Według banku idealnymi kandydatami na kredytobiorców są małżonkowie zatrudnieni w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Stabilne dochody zwiększają zdolność kredytową, a także zmniejszają ryzyko problemów ze spłatą kredytu w przyszłości. Nie bez znaczenia jest tu wiek potencjalnego kredytobiorcy. Najlepiej widziane są osoby w wieku 30-40 lat. Młodsi, około 20-25 lat, mają trudniej.

Kto łatwiej otrzyma kredyt?

Banki, weryfikując zdolność kredytową, dużą wagę przywiązują do formy zatrudnienia klienta. Oczywiście najlepiej widziani są kredytobiorcy z umową o pracę, więcej wymagań kredytodawcy stawiają zatrudnionym na umowę o dzieło, zlecenie lub prowadzącym własną działalność gospodarczą.

W przypadku umów zlecenia czy o dzieło banki stosują tzw. ustawowe koszty uzyskania przychodu, więc uzyskany w ten sposób dochód netto będzie mniejszy. Dodatkowo niektórzy kredytodawcy stosują przeliczniki, np. z kwoty, która kredytobiorca otrzymuje, bank do analizy, jako dochód netto, akceptuje tylko 80–90% tego, co na rękę otrzymuje miesięcznie wnioskodawca. Przy umowach zlecenie czy o dzieło duże znaczenie ma także regularność podpisywanych umów.

Kredyt a działalność gospodarcza

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma szanse na kredyt hipoteczny z MdM, jeśli spełni warunki programu rządowego, m.in. jest w wieku do 35 lat i otrzyma pozytywną decyzję kredytową z banku. Każda instytucja finansowa ma swoje kryteria co do form i stażu prowadzonej przez klienta działalności. Najczęściej minimalny wymagany okres działania firmy to 6-24 miesiące. Zdarza się jednak, że bank potraktuje właściciela firmy indywidualnie i udzieli kredytu nawet po trzech miesiącach prowadzenia działalności. Starając się o kredyt hipoteczny, przedsiębiorca musi przedstawić szereg dokumentów, m.in. dokumenty rejestrowe – numer NIP, REGON, wpis do ewidencji gospodarczej oraz dokumenty dochodowe, np. książkę przychodów i rozchodów, PIT itd. Często bank wymaga także wyciągów z kont bankowych oraz zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami w urzędzie skarbowym.

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy zależy także od rodzaju prowadzonej działalności. Zdecydowanie łatwiej jest otrzymać kredyt hipoteczny prawnikom czy lekarzom niż sklepikarzom czy budowlańcom.