Czy singiel ma szansę na kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny – ze względu na wysokie kwoty zaciągane przez kredytobiorców – jest spłacany przez wiele lat, a raty miesięczne są z reguły stosunkowo wysokie. W związku z tym, że taki kredyt jest znacznym obciążeniem dla domowego budżetu dłużnika, banki, weryfikując zdolność kredytową, przychylniej traktują małżeństwa. A czy singiel ma szansę na taki kredyt?

Najważniejszą sprawą przy ustalaniu zdolności kredytowej są dochody, historia kredytowa, rodzaj umowy w ramach której zatrudniony jest wnioskodawca (najlepiej, jeśli jest to umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony) oraz wszystkie ponoszone przez kredytobiorcę wydatki i zobowiązania finansowe. Gdy taka weryfikacja będzie pozytywna, mamy duże szanse na kredyt.

Małżeństwa nieposiadające rozdzielności majątkowej, zaciągają kredyt wspólnie, więc ich dochody i inne zobowiązania są również liczone łącznie. Taka sytuacja może zwiększać ich szanse na pożyczkę, zależnie od dochodów. W przypadku singli weryfikacji podlegają tylko ich przychody, a więc powinny być relatywnie wyższe, przeliczając na osobę, niż w przypadku małżeństw.

Wspólność majątkowa to także wydatki i zobowiązania. Tu pozycja singla jest nieco lepsza, ponieważ wszystkie wydatki ponosi on sam, a w rodzinie zobowiązania są zazwyczaj większe, bo jest więcej domowników.

Kredyt hipoteczny jest obciążeniem na wiele lat i w tej sytuacji singiel, jako osoba samotna, nie jest wiarygodnym kredytobiorcą. Bank musi mieć zabezpieczenie, że raty będą spłacane także za pięć, dziesięć lat. W małżeństwie niezależnie od różnych przypadków losowych, np. śmierć jednego z współmałżonków lub utrata pracy, pozostaje druga osoba, która pokryje zobowiązanie. W przypadku singla takiej asekuracji nie ma. Jednak wyjściem z tej sytuacji może być ubezpieczenie kredytu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności losowych lub ubezpieczenia na życie, co na pewno polepszy pozycję osoby samotnej w staraniach o kredyt.

Dobrym sposobem na zwiększenie szans singla na kredyt hipoteczny może być także włączenie do pożyczki dochodów rodziców lub kogoś z rodziny, np. siostry.

Od stycznia 2014 roku dodatkową szansą dla singli jest program Mieszkanie dla Młodych, który zakłada dopłatę do zakupu mieszkania w kwocie 10% jego wartości wyliczonej w oparciu o regulamin programu. Projekt ten jest skierowany do młodych małżeństw, ale także do osób samotnych, które nie przekroczyły 35 lat. Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania o powierzchni do 75 m kw. Program ten będzie trwał 5 lat, czyli do 30 września 2018 roku.