Dokumenty potrzebne przy Mieszkaniu dla Młodych

Kredyty mieszkaniowe są obecnie bardzo drogie, a warunki ich przyznawania niezwykle rygorystyczne, często więc jedyną szansą jest kredyt w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Jakie dokumenty należy złożyć, aby starać się o taki kredyt?

Kredyty hipoteczne, w ramach których można zakupić własne cztery ściany lub nawet wybudować dom, są szansą, ale i wielkim kosztem. Nie każdego stać na taki kredyt, tym bardziej że od stycznia tego roku obowiązuje już pięcioprocentowy wkład własny. Docelowo wkład własny ma wynosić aż 20 proc. Wówczas jeszcze mniej osób stać będzie na kredyt hipoteczny.

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych jest dużą szansą dla wielu młodych ludzi na zakup mieszkania, ponieważ osoby, które zakwalifikują się do niego, dostaną dopłaty. Można je wykorzystać na przykład na uzupełnienie wkładu własnego. Oczywiście, nie każdy ubiegający się o kredyt Mieszkanie dla Młodych spełnia warunki programu, ale jeżeli tak, to powinien wiedzieć, jakie dokumenty dostarczyć do banku.

Przede wszystkim należy dokładnie wypełnić wniosek kredytowy. Oczywiście, wnioski takie można składać nawet w kilku bankach, ale wówczas szanse na jego uzyskanie mogą zmaleć. Lepiej najpierw dokładnie zapoznać się z warunkami przystąpienie do programu, nie mniej dokładnie przeanalizować oferty, a następnie porównać je z ofertami co najmniej kilku banków. Warto skorzystać z pomocy doradców finansowych. Do wniosku kredytowego należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Najlepiej to wyjaśnia porównywarka kredytowa Comperia.pl.

Przede wszystkim należy dostarczyć oświadczenie, że nie posiada się praw własności oraz spółdzielczych praw własności do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Ubiegający się o taki kredyt nie może być również współwłaścicielem lub właścicielem budynku, który – jeżeli zostanie zniesiona współwłasność – zapewni mu co najmniej powierzchnię jednego lokalu mieszkalnego.

Oczywiście, samo oświadczenie nie wystarczy. Należy dostarczyć również pisemne zobowiązanie o rozwiązaniu umowy najmu mieszkania lub zrzeczenia się praw do lokalu spółdzielczego prawa lokatorskiego na rzecz tejże spółdzielni. Ubiegający się o kredyt w ramach MdM musi także dołączyć do wniosku oświadczenie, że kupowane mieszkanie ma służyć jedynie do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dołączyć również trzeba skrócone odpisy potwierdzające status nabywcy, a jeżeli ktoś ma dzieci – również i status dzieci. Udając się do banku, należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dochody, a także zeznania podatkowe z ubiegłych lat.

Być może bank zażąda jeszcze innych dokumentów. Jeżeli tak, to należy je uzupełnić i dostarczyć do placówki. Niestety, formalności jest wiele, ale jeżeli ktoś podejmuje tak ważną decyzję, powinien być na to przygotowany. Najlepiej o szczegóły zapytać w bankach lub znaleźć informacje na ten temat na stronach internetowych banków lub programu Mieszkanie dla Młodych.