Czy-singiel-ma-szansę-na-kredyt-hipoteczny?

Kredyt hipoteczny – ze względu na wysokie kwoty zaciągane przez kredytobiorców – jest spłacany przez wiele lat, a raty miesięczne są z reguły stosunkowo wysokie. W związku z tym, że taki kredyt jest znacznym obciążeniem dla domowego budżetu dłużnika, banki, weryfikując zdolność kredytową, przychylniej traktują małżeństwa. A czy singiel ma szansę na taki kredyt?

Najważniejszą sprawą przy ustalaniu zdolności kredytowej są dochody, historia kredytowa, rodzaj umowy w ramach której zatrudniony jest wnioskodawca (najlepiej, jeśli jest to umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony) oraz wszystkie ponoszone przez kredytobiorcę wydatki i zobowiązania finansowe. Gdy taka weryfikacja będzie pozytywna, mamy duże szanse na kredyt.

Małżeństwa nieposiadające rozdzielności majątkowej, zaciągają kredyt wspólnie, więc ich dochody i inne zobowiązania są również liczone łącznie. Taka sytuacja może zwiększać ich szanse na pożyczkę, zależnie od dochodów. W przypadku singli weryfikacji podlegają tylko ich przychody, a więc powinny być relatywnie wyższe, przeliczając na osobę, niż w przypadku małżeństw.

Wspólność majątkowa to także wydatki i zobowiązania. Tu pozycja singla jest nieco lepsza, ponieważ wszystkie wydatki ponosi on sam, a w rodzinie zobowiązania są zazwyczaj większe, bo jest więcej domowników.

Kredyt hipoteczny jest obciążeniem na wiele lat i w tej sytuacji singiel, jako osoba samotna, nie jest wiarygodnym kredytobiorcą. Bank musi mieć zabezpieczenie, że raty będą spłacane także za pięć, dziesięć lat. W małżeństwie niezależnie od różnych przypadków losowych, np. śmierć jednego z współmałżonków lub utrata pracy, pozostaje druga osoba, która pokryje zobowiązanie. W przypadku singla takiej asekuracji nie ma. Jednak wyjściem z tej sytuacji może być ubezpieczenie kredytu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności losowych lub ubezpieczenia na życie, co na pewno polepszy pozycję osoby samotnej w staraniach o kredyt.

Dobrym sposobem na zwiększenie szans singla na kredyt hipoteczny może być także włączenie do pożyczki dochodów rodziców lub kogoś z rodziny, np. siostry.

Od stycznia 2014 roku dodatkową szansą dla singli jest program Mieszkanie dla Młodych, który zakłada dopłatę do zakupu mieszkania w kwocie 10% jego wartości wyliczonej w oparciu o regulamin programu. Projekt ten jest skierowany do młodych małżeństw, ale także do osób samotnych, które nie przekroczyły 35 lat. Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania o powierzchni do 75 m kw. Program ten będzie trwał 5 lat, czyli do 30 września 2018 roku.

Dokumenty-potrzebne-przy-Mieszkaniu-dla-Młodych

Kredyty mieszkaniowe są obecnie bardzo drogie, a warunki ich przyznawania niezwykle rygorystyczne, często więc jedyną szansą jest kredyt w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Jakie dokumenty należy złożyć, aby starać się o taki kredyt?

Kredyty hipoteczne, w ramach których można zakupić własne cztery ściany lub nawet wybudować dom, są szansą, ale i wielkim kosztem. Nie każdego stać na taki kredyt, tym bardziej że od stycznia tego roku obowiązuje już pięcioprocentowy wkład własny. Docelowo wkład własny ma wynosić aż 20 proc. Wówczas jeszcze mniej osób stać będzie na kredyt hipoteczny.

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych jest dużą szansą dla wielu młodych ludzi na zakup mieszkania, ponieważ osoby, które zakwalifikują się do niego, dostaną dopłaty. Można je wykorzystać na przykład na uzupełnienie wkładu własnego. Oczywiście, nie każdy ubiegający się o kredyt Mieszkanie dla Młodych spełnia warunki programu, ale jeżeli tak, to powinien wiedzieć, jakie dokumenty dostarczyć do banku.

Przede wszystkim należy dokładnie wypełnić wniosek kredytowy. Oczywiście, wnioski takie można składać nawet w kilku bankach, ale wówczas szanse na jego uzyskanie mogą zmaleć. Lepiej najpierw dokładnie zapoznać się z warunkami przystąpienie do programu, nie mniej dokładnie przeanalizować oferty, a następnie porównać je z ofertami co najmniej kilku banków. Warto skorzystać z pomocy doradców finansowych. Do wniosku kredytowego należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Najlepiej to wyjaśnia porównywarka kredytowa Comperia.pl.

Przede wszystkim należy dostarczyć oświadczenie, że nie posiada się praw własności oraz spółdzielczych praw własności do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Ubiegający się o taki kredyt nie może być również współwłaścicielem lub właścicielem budynku, który – jeżeli zostanie zniesiona współwłasność – zapewni mu co najmniej powierzchnię jednego lokalu mieszkalnego.

Oczywiście, samo oświadczenie nie wystarczy. Należy dostarczyć również pisemne zobowiązanie o rozwiązaniu umowy najmu mieszkania lub zrzeczenia się praw do lokalu spółdzielczego prawa lokatorskiego na rzecz tejże spółdzielni. Ubiegający się o kredyt w ramach MdM musi także dołączyć do wniosku oświadczenie, że kupowane mieszkanie ma służyć jedynie do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dołączyć również trzeba skrócone odpisy potwierdzające status nabywcy, a jeżeli ktoś ma dzieci – również i status dzieci. Udając się do banku, należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dochody, a także zeznania podatkowe z ubiegłych lat.

Być może bank zażąda jeszcze innych dokumentów. Jeżeli tak, to należy je uzupełnić i dostarczyć do placówki. Niestety, formalności jest wiele, ale jeżeli ktoś podejmuje tak ważną decyzję, powinien być na to przygotowany. Najlepiej o szczegóły zapytać w bankach lub znaleźć informacje na ten temat na stronach internetowych banków lub programu Mieszkanie dla Młodych.

Omawiamy-zasady-preferencyjnych-kredytów-dla-młodych-małżeństw

Kredyty mieszkaniowe udzielane w ramach programu Mieszkanie dla Młodych są w tej chwili jedynymi preferencyjnymi kredytami dla młodych małżeństw. Warto zapoznać się z zasadami MdM-u.

Własne mieszkanie stanowi życiowe wyzwanie dla wielu młodych małżeństw, a także osób samotnych, które również chciałyby mieć własne cztery ściany. Jeszcze do niedawna funkcjonował program Rodzina na Swoim, z którego skorzystały tysiące młodych małżeństw, ale został już wygaszony. Obecnie na podobnych zasadach funkcjonuje inny program z dopłatami rządowymi. Niestety, nie wszyscy mogą z niego skorzystać. Należy przypomnieć zasady funkcjonowania programu MdM tym, którzy mają szansę na takie dopłaty i chcieliby się o nie starać.

Program Mieszkanie dla Młodych został stworzony w celu pomocy osobom do 35 roku życia w uzyskania kredytu na zakup mieszkania bądź budowę domu. W ramach tego programu można zakupić jedynie nieruchomości na rynku pierwotnym. Jest to błąd. Bardzo często młodzi ludzie, których nie stać na drogie mieszkania na rynku pierwotnym (które na dodatek jeszcze później muszą wykończyć), woleliby zakupić mieszkanie na rynku wtórnym. Minusem jest też fakt, że dopłatą objętych jest jedynie 50 m kw. powierzchni lokalu.

Na jakie dopłaty młodzi ludzie mogą liczyć? Na nieco wyższe dopłaty mogą liczyć przede wszystkim młode małżeństwa z dziećmi, a to dlatego, że prócz dopłat wypłacanych jednorazowo mogą one jeszcze otrzymać 5 proc. Na kolejną dodatkową opłatę w wysokości 5 proc. mogą liczyć małżeństwa mające dwójkę dzieci, którym po upływie do pięciu lat po zakupie mieszkania urodzi się trzecie dziecko. W związku z tym rodziny wielodzietne mogą liczyć na dopłaty nawet w wysokości 20 proc. Tymczasem standardowa dopłata do wkłady własnego ubiegających się o kredyty w ramach programu MdM wynosi 10 proc.

Program Mieszkanie dla Młodych jest wielką szansą dla ludzi młodych na własne cztery ściany, chociaż dopłaty w ramach tego programu są niższe niż przy programie Rodzina na Swoim. Ale są – a dla wielu młodych ludzi odłożenie pieniędzy na obowiązujący wkład własny w wysokości 5 proc. jest progiem nie do przejścia. Poza tym trzeba pamiętać, że 5 proc. wkładu własnego obowiązuje tylko w tym roku. W następnym będzie to już 10 proc., by docelowo dojść do 20 proc.

Niestety, nierzadko nawet dopłaty nie załatwią sprawy, ponieważ wielu małżeństw po prostu nie stać na kredyt. Dobrym rozwiązaniem może się dla nich okazać wynajem mieszkania. Program budowy oraz zakupu całych budynków pod wynajem jest już w końcowej fazie przygotowań.