Najtańsze-kredyty-dla-singli-w-marcu-2015

Wysoko kwotowe kredyty nie są zarezerwowane jedynie dla małżeństw. Single też mają szansę na pożyczkę rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź, na jakich zasadach mogą ją uzyskać.

Nie od dziś wiadomo, że życie singla nie zawsze musi być usłane różami. Oczywiście życie w samotności ma zarówno swoje wady, jak i zalety, co nie jest to dla nikogo zaskoczeniem. Czy stan cywilny wpływa także na możliwości kredytowe danej osoby?

Szanse singla na kredyt

Oczywiście bycie osobą samotną nie musi oznaczać niższego standardu życia w porównaniu do osób, które żyją w związkach partnerskich lub tez małżeńskich. Podobnie rzecz się ma w przypadku rozmaitych usług i produktów finansowych, które oferowane są dla singli przez banki. Te dostrzegają duży potencjał w osobach samotnych i dostosowują swoje oferty do tego typu potencjalnych klientów.

Banki powoli obalają stereotyp klienta-singla, które pomimo stałego i wysokiego zarobku jest nieatrakcyjnym celem ich nowych ofert. Wręcz przeciwnie – osoby samotne, dobrze zarabiające i piastujące wysokie stanowiska są obecnie głównym celem w pozyskiwaniu klientów przez rozmaite instytucje finansowe.

Zdolność kredytowa ważniejsza niż stan cywilny

Warto podkreślić, że w przypadku starania się o atrakcyjny kredyt gotówkowy lub nawet hipoteczny, bank weźmie pod uwagę przede wszystkim wysokość dochodów wnioskodawcy, jak i to, czy umowa o pracę ma charakter długoterminowy. Ważne są również inne zagadnienia, takie jak: historia kredytowa oraz inne wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe osoby samotnej.

Tanio w eurobanku

Ostatnie obniżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej powodują uatrakcyjnienie oferty rozmaitych instytucji finansowych. Na uwagę zasługuje oferta eurobanku – Tani kredyt z kontem, gdzie przy założeniu że zaciągamy kredyt w wysokości 10 tysięcy złotych i 4-letnim okresie spłat. Rzeczywiste oprocentowanie tego zobowiązania może się zmieścić w jednocyfrowej liczbie. Wysokość oprocentowania wynosi 9,91 procenta, a miesięczna rata sięga 251 złotych.

Na polskim rynku bankowych znajdziemy również oferty, które oscylują w granicach 10–11 procent RRSO oraz miesięcznej racie w wysokości około 260 złotych. Należy pamiętać, że ostateczne warunki, jakie zaproponuje bank osobie samotnej, w dużej mierze zależą od zdolności finansowej kredytobiorcy i jego historii w BIK–u.

Czy-singiel-ma-szansę-na-kredyt-hipoteczny?

Kredyt hipoteczny – ze względu na wysokie kwoty zaciągane przez kredytobiorców – jest spłacany przez wiele lat, a raty miesięczne są z reguły stosunkowo wysokie. W związku z tym, że taki kredyt jest znacznym obciążeniem dla domowego budżetu dłużnika, banki, weryfikując zdolność kredytową, przychylniej traktują małżeństwa. A czy singiel ma szansę na taki kredyt?

Najważniejszą sprawą przy ustalaniu zdolności kredytowej są dochody, historia kredytowa, rodzaj umowy w ramach której zatrudniony jest wnioskodawca (najlepiej, jeśli jest to umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony) oraz wszystkie ponoszone przez kredytobiorcę wydatki i zobowiązania finansowe. Gdy taka weryfikacja będzie pozytywna, mamy duże szanse na kredyt.

Małżeństwa nieposiadające rozdzielności majątkowej, zaciągają kredyt wspólnie, więc ich dochody i inne zobowiązania są również liczone łącznie. Taka sytuacja może zwiększać ich szanse na pożyczkę, zależnie od dochodów. W przypadku singli weryfikacji podlegają tylko ich przychody, a więc powinny być relatywnie wyższe, przeliczając na osobę, niż w przypadku małżeństw.

Wspólność majątkowa to także wydatki i zobowiązania. Tu pozycja singla jest nieco lepsza, ponieważ wszystkie wydatki ponosi on sam, a w rodzinie zobowiązania są zazwyczaj większe, bo jest więcej domowników.

Kredyt hipoteczny jest obciążeniem na wiele lat i w tej sytuacji singiel, jako osoba samotna, nie jest wiarygodnym kredytobiorcą. Bank musi mieć zabezpieczenie, że raty będą spłacane także za pięć, dziesięć lat. W małżeństwie niezależnie od różnych przypadków losowych, np. śmierć jednego z współmałżonków lub utrata pracy, pozostaje druga osoba, która pokryje zobowiązanie. W przypadku singla takiej asekuracji nie ma. Jednak wyjściem z tej sytuacji może być ubezpieczenie kredytu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności losowych lub ubezpieczenia na życie, co na pewno polepszy pozycję osoby samotnej w staraniach o kredyt.

Dobrym sposobem na zwiększenie szans singla na kredyt hipoteczny może być także włączenie do pożyczki dochodów rodziców lub kogoś z rodziny, np. siostry.

Od stycznia 2014 roku dodatkową szansą dla singli jest program Mieszkanie dla Młodych, który zakłada dopłatę do zakupu mieszkania w kwocie 10% jego wartości wyliczonej w oparciu o regulamin programu. Projekt ten jest skierowany do młodych małżeństw, ale także do osób samotnych, które nie przekroczyły 35 lat. Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania o powierzchni do 75 m kw. Program ten będzie trwał 5 lat, czyli do 30 września 2018 roku.

Dokumenty-potrzebne-przy-Mieszkaniu-dla-Młodych

Kredyty mieszkaniowe są obecnie bardzo drogie, a warunki ich przyznawania niezwykle rygorystyczne, często więc jedyną szansą jest kredyt w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Jakie dokumenty należy złożyć, aby starać się o taki kredyt?

Kredyty hipoteczne, w ramach których można zakupić własne cztery ściany lub nawet wybudować dom, są szansą, ale i wielkim kosztem. Nie każdego stać na taki kredyt, tym bardziej że od stycznia tego roku obowiązuje już pięcioprocentowy wkład własny. Docelowo wkład własny ma wynosić aż 20 proc. Wówczas jeszcze mniej osób stać będzie na kredyt hipoteczny.

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych jest dużą szansą dla wielu młodych ludzi na zakup mieszkania, ponieważ osoby, które zakwalifikują się do niego, dostaną dopłaty. Można je wykorzystać na przykład na uzupełnienie wkładu własnego. Oczywiście, nie każdy ubiegający się o kredyt Mieszkanie dla Młodych spełnia warunki programu, ale jeżeli tak, to powinien wiedzieć, jakie dokumenty dostarczyć do banku.

Przede wszystkim należy dokładnie wypełnić wniosek kredytowy. Oczywiście, wnioski takie można składać nawet w kilku bankach, ale wówczas szanse na jego uzyskanie mogą zmaleć. Lepiej najpierw dokładnie zapoznać się z warunkami przystąpienie do programu, nie mniej dokładnie przeanalizować oferty, a następnie porównać je z ofertami co najmniej kilku banków. Warto skorzystać z pomocy doradców finansowych. Do wniosku kredytowego należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Najlepiej to wyjaśnia porównywarka kredytowa Comperia.pl.

Przede wszystkim należy dostarczyć oświadczenie, że nie posiada się praw własności oraz spółdzielczych praw własności do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Ubiegający się o taki kredyt nie może być również współwłaścicielem lub właścicielem budynku, który – jeżeli zostanie zniesiona współwłasność – zapewni mu co najmniej powierzchnię jednego lokalu mieszkalnego.

Oczywiście, samo oświadczenie nie wystarczy. Należy dostarczyć również pisemne zobowiązanie o rozwiązaniu umowy najmu mieszkania lub zrzeczenia się praw do lokalu spółdzielczego prawa lokatorskiego na rzecz tejże spółdzielni. Ubiegający się o kredyt w ramach MdM musi także dołączyć do wniosku oświadczenie, że kupowane mieszkanie ma służyć jedynie do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dołączyć również trzeba skrócone odpisy potwierdzające status nabywcy, a jeżeli ktoś ma dzieci – również i status dzieci. Udając się do banku, należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dochody, a także zeznania podatkowe z ubiegłych lat.

Być może bank zażąda jeszcze innych dokumentów. Jeżeli tak, to należy je uzupełnić i dostarczyć do placówki. Niestety, formalności jest wiele, ale jeżeli ktoś podejmuje tak ważną decyzję, powinien być na to przygotowany. Najlepiej o szczegóły zapytać w bankach lub znaleźć informacje na ten temat na stronach internetowych banków lub programu Mieszkanie dla Młodych.